ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอรวรรณ โพธิ์ศรีดา
ครู คศ.3

นางสุเพ็ญ แจ่มใส
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/0

เฉลิมชัย ปลอดประโคน
ครูอัตราจ้าง