ติดต่อเรา
โรงเรียนแหลมบัววิทยา
50/1 หมู่ที่ 6   ตำบลแหลมบัว  อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
เบอร์โทรศัพท์ 034-300-944 เบอร์โทรสาร 034-300-944


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :