ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
23 ธ.ค.63 จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ในสถานการณ์ COVID-19
วันที่ 23 ธันวาคม 2563 โรงเรียนแหลมบัววิทยา นำโดยผู้อำนวยการภควรรณ  ภัทรพงศ์กร และคณะครู ดำเนินการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ผ่านทาง Google Classroom, Google meet, Line Group, Facebook Group เป็นต้น
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2563,20:23   อ่าน 182 ครั้ง