รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนแหลมบัววิทยา
50/1 หมู่ที่ 6   ตำบลแหลมบัว  อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
เบอร์โทรศัพท์ 034-300-944


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :