ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ระยะที่ 3 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 (อ่าน 23) 20 ก.พ. 64
แจ้งเปิดสถานศึกษา จัดการเรียนการสอนตามปกติ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 (อ่าน 1473) 23 ม.ค. 64
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรื่อง การปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัด (อ่าน 204) 06 ม.ค. 64
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัด (อ่าน 209) 06 ม.ค. 64
แจ้งปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ระยะที่ 2 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 (อ่าน 3140) 01 ม.ค. 64
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3133) 23 ธ.ค. 63
แจ้งปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 (อ่าน 3147) 22 ธ.ค. 63
การตรวจสอบผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3215) 23 พ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนแหลมบัววิทยา เรื่อง การเรียนชดเชย (อ่าน 3193) 13 ต.ค. 63
การประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (อ่าน 3317) 27 มิ.ย. 63
รายละเอียดการเปิดภาคเรียน (อ่าน 3358) 15 มิ.ย. 63
แนวปฏิบัติเรื่องการนับเวลาเรียน (อ่าน 3352) 10 มิ.ย. 63
Announcement: Declaration of Integrity Intent (อ่าน 3365) 30 พ.ค. 63
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนแหลมบัววิทยา (อ่าน 3620) 30 พ.ค. 63
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (อ่าน 3591) 23 เม.ย. 63
เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (ระบบออนไลน์) (อ่าน 3316) 21 เม.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สำรวจการจัดการเรียนการสอนทางไกล ช่วงสถานการณ์ COVID-19 (อ่าน 3398) 28 มี.ค. 63
ประกาศการเลื่อนรับสมัครนักเรียน และมอบตัวนักเรียน (อ่าน 3356) 24 มี.ค. 63
การตรวจสอบผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 3516) 05 มี.ค. 63
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา และงานคืนสู่เหย้า ราตรีรวมใจน้ำเงิน-ชมพู (อ่าน 3671) 02 ธ.ค. 62
รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกเคมี 1 อัตรา (อ่าน 3825) 10 พ.ย. 62
ประกาศผลการสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูฟิสิกส์ (อ่าน 3615) 28 ต.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 3565) 25 ต.ค. 62
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ (อ่าน 3596) 17 ต.ค. 62
ประกาศโรงเรียนแหลมบัววิทยา เรื่องการเรียกรายงานตัว อัตราจ้างจ้างเหมาบริการลูกจ้างชั่วคราวปฎิบัติงาน (อ่าน 3661) 23 ก.ค. 62
การประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร และร้านเครื่องเขียนของโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 3753) 11 เม.ย. 62
ประกาศโรงเรียนแหลมบัววิทยา เรื่องการแต่งกายและทรงผมนักเรียน (อ่าน 3684) 11 เม.ย. 62
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 3658) 30 ต.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 3740) 26 ต.ค. 61
ประกาศโรงเรียนแหลมบัววิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 3842) 12 ต.ค. 61
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 3802) 13 มิ.ย. 61
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนแหลมบัววิทยา (อ่าน 3786) 12 มิ.ย. 61
โรงเรียนแหลมบัววิทยาจัดทำแผนงบประมาณประจำปี 2561 (อ่าน 3965) 22 ม.ค. 61
โรงเรียนแหลมบัววิทยาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) (อ่าน 4156) 16 ก.พ. 58