ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร (อ่าน 217) 02 ก.ค. 65
ประกาศ การประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มของโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 431) 11 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียน (อ่าน 458) 23 เม.ย. 65
ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 3526) 22 ก.พ. 65
ประกาศปิดเรียนเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (อ่าน 3526) 13 ก.พ. 65
การปิดสถานศึกษาเพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายหลังช่วงเทศกาลปีใหม่ (อ่าน 3617) 03 ม.ค. 65
การประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3656) 09 พ.ย. 64
ร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (อ่าน 3633) 13 ต.ค. 64
กำหนดการรับวัคซีนนักเรียน (อ่าน 3596) 05 ต.ค. 64
ประกาศปิดภาคเรียนที่ 1 และเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3665) 04 ต.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับลูกแหลมบัวในโอกาสได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี (อ่าน 3645) 15 ก.ย. 64
การจ่ายเงินเยียวยานักเรียน/ผู้ปกครอง (อ่าน 3540) 06 ก.ย. 64
มอบทุนการศึกษาและข้าวสารอาหารแห้ง (อ่าน 3515) 06 ก.ย. 64
ขอขอบคุณ (อ่าน 3446) 27 ส.ค. 64
ขอแสดงความยินดี (อ่าน 3447) 27 ส.ค. 64
ตรวจสอบการมีสิทธิ์ตามโครงการให้ ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (COVID-19) อัตรา 2,000 บาทต่อคน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 3306) 21 ส.ค. 64
ประกาศโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (อ่าน 3458) 17 ส.ค. 64
ประกาศยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา (อ่าน 3425) 02 ส.ค. 64
ประกาศเรียนชดเชย (อ่าน 3476) 08 ก.ค. 64
ประกาศเลื่อนเปิดเทอม ON-SITE (เรียนที่โรงเรียน) (อ่าน 3465) 27 มิ.ย. 64
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม 3 ปี (อ่าน 3503) 15 มิ.ย. 64
ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน จังหวัดนครปฐม (อ่าน 3586) 24 พ.ค. 64
เปิดการเรียนการสอนออนไลน์ภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 3516) 22 พ.ค. 64
ซักซ้อมความเข้าใจในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3563) 30 เม.ย. 64
การตรวจสอบผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3877) 06 เม.ย. 64
แจ้งปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ระยะที่ 3 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 (อ่าน 3655) 20 ก.พ. 64
แจ้งเปิดสถานศึกษา จัดการเรียนการสอนตามปกติ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 (อ่าน 5220) 23 ม.ค. 64
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรื่อง การปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัด (อ่าน 3796) 06 ม.ค. 64
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัด (อ่าน 3864) 06 ม.ค. 64
แจ้งปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ระยะที่ 2 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 (อ่าน 6744) 01 ม.ค. 64
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 6691) 23 ธ.ค. 63
แจ้งปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 (อ่าน 6706) 22 ธ.ค. 63
การตรวจสอบผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7035) 23 พ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนแหลมบัววิทยา เรื่อง การเรียนชดเชย (อ่าน 6751) 13 ต.ค. 63
การประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (อ่าน 6875) 27 มิ.ย. 63
รายละเอียดการเปิดภาคเรียน (อ่าน 6917) 15 มิ.ย. 63
แนวปฏิบัติเรื่องการนับเวลาเรียน (อ่าน 6893) 10 มิ.ย. 63
Announcement: Declaration of Integrity Intent (อ่าน 6912) 30 พ.ค. 63
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนแหลมบัววิทยา (อ่าน 7257) 30 พ.ค. 63
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (อ่าน 7116) 23 เม.ย. 63