ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร และร้านเครื่องเขียนของโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 27) 11 เม.ย. 62
ประกาศโรงเรียนแหลมบัววิทยา เรื่องการแต่งกายและทรงผมนักเรียน (อ่าน 19) 11 เม.ย. 62
ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (อ่าน 46) 02 มี.ค. 62
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 154) 30 ต.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 169) 26 ต.ค. 61
ประกาศโรงเรียนแหลมบัววิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 236) 12 ต.ค. 61
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 217) 13 มิ.ย. 61
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนแหลมบัววิทยา (อ่าน 229) 12 มิ.ย. 61
โรงเรียนแหลมบัววิทยาจัดทำแผนงบประมาณประจำปี 2561 (อ่าน 412) 22 ม.ค. 61
โรงเรียนแหลมบัววิทยาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) (อ่าน 675) 16 ก.พ. 58