ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเลื่อนเปิดเทอม ON-SITE (เรียนที่โรงเรียน)
โรงเรียนแหลมบัววิทยาเลื่อนเปิดเทอม ON-SITE (เรียนที่โรงเรียน) เนื่องด้วยในวันที่ 26 มิถุนายน 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25) ซึ่งลงนาม โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีสาระสำคัญคือการล็อกดาวน์กรุงเทพมหานคร-ปริมณฑล จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา (อ่านต้นฉบับ: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/.../2564/E/140/T_0001.PDF )
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2564,15:48   อ่าน 3465 ครั้ง