ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การตรวจสอบผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ประชาสัมพันธ์ : นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนของตนเองได้ที่เว็บไซต์ https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/security/signin.aspx
โดยใช้เลขประจำตัวนักเรียน และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หากพบว่ามีผลการเรียน 0 ร มส. ให้ติดต่อครูประจำรายวิชาเพื่อดำเนินการแก้ไขผลการเรียน
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2564,19:28   อ่าน 203 ครั้ง