ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายละเอียดการเปิดภาคเรียน
โรงเรียนแหลมบัววิทยาเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
โดยมีมาตรการป้องกันโรคไวรัสระบาดโคโรน่า 2019 (COVID-19) ดังนี้
1. ผู้ปกครองและนักเรียนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้ามาโรงเรียนทุกครั้ง
2. ล้างมือให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ 
3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้าของตนเองและผู้อื่น
4. เว้นระยะห่างทางสังคม ระหว่างเพื่อน ครู ผู้ปกครอง และบุคคลอื่น อย่างน้อย 1-2 เมตร
5. ทำความสะอาดอุปกรณ์การเรียนของตนเอง และไม่ยืมอุปกรณ์การเรียนของผู้อื่น
6. หลีกเลี่ยงกิจกรรม และบริเวณที่แออัด
7. ทำความสะอาดห้องน้ำหลังการใช้งานทุกครั้ง
8. หากมีอาการไม่สบาย หรือมีไข้ขึ้นสูง ต้องแจ้งครูที่ปรึกษาและพบแพทย์โดยทันที
 
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2563,20:10   อ่าน 87 ครั้ง