ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนแหลมบัววิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนแหลมบัววิทยา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่เปิดสอบคัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
2) มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามขอบข่ายภาระงานตามที่ระบุไว้ในประกาศ
3) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
4) มีสัญชาติไทย
5) อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครสอบ
6) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 
ติดต่อขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนแหลมบัววิทยา ระหว่างวันที่ 12-25 ตุลาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 26 ตุลาคม 2561
ดำเนินการสอบคัดเลือก วันที่ 28 ตุลาคม 2561 เช้า-สอบทฤษฎี บ่าย-สอบสัมภาษณ์ 
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2561
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 034-300-944
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2561,00:00   อ่าน 337 ครั้ง