ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
11 ก.ย.63 โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน และทดสอบสมรรถภาพทางกาย
วันที่ 11 กันยายน 2563 โรงเรียนแหลมบัววิทยา นำโดยผู้อำนวยการภควรรณ ภัทรพงศ์กร มอบหมายให้นางสาวอุไรรัตน์ ชุมสะ นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลแหลมบัว และทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2563,12:25   อ่าน 247 ครั้ง