ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
21 ส.ค.63 ประกาศเจตนารมณ์คณะกรรมการสภานักเรียน
วันที่ 21 สิงหาคม 2563 โรงเรียนแหลมบัววิทยา นำโดยผู้อำนวยการภควรรณ ภัทรพงศ์กร คณะครู คณะกรรมการสภานักเรียน และนักเรียนร่วมประกาศเจตนารมณ์ส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก การมีจิตอาสาเพื่อสร้างสังคมแห่งความสุข การส่งเสริมให้เด็กไทยรู้ทันก่อนแบ่งปันข่าวปลอม (Fake News) และส่งเสริมแนวทางป้องกันความรุนแรงจากการ Bully
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2563,13:06   อ่าน 84 ครั้ง