ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
10 ก.ค.63 การป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตของนักเรียนอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นางดวงพร อายุการ ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ปฏิบัติหน้าที่แทนนายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และคณะเข้าตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตของนักเรียนอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยนางทัศวรรณ จันทร์ชัยชนะกุล รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลแหลมบัว ให้เกียรติร่วมรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 พร้อมกับนางสาวภควรรณ ภัทรพงศ์กร ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมบัววิทยา และคณะครู
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2563,15:53   อ่าน 125 ครั้ง