ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
9 ก.ค.63 กิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วันที่ 9 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนแหลมบัววิทยา นำโดยผู้อำนวยการภควรรณ ภัทรพงศ์กร คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครปฐม ให้ความรู้ในการทำปุ๋ยหมัก และปลูกต้นไม้
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2563,10:09   อ่าน 287 ครั้ง