ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
6 มี.ค.63 สำรวจพื้นที่เพื่อลงพันธุ์ไม้ยืนต้น
วันที่ 6 มีนาคม 2563 โรงเรียนแหลมบัววิทยา นำโดยผู้อำนวยการภควรรณ ภัทรพงศ์กร และคณะครู สำรวจพื้นที่บริเวณโรงเรียนร่วมกับนายสมหวัง หวังเศรษฐกุล ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้นครปฐม และคณะ เพื่อสำรวจความเหมาะสมในการลงพันธุ์ไม้ยืนต้นเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ ดูดซับฝุ่นละออง และเพื่อความยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2563,14:56   อ่าน 115 ครั้ง