ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
6 มี.ค.63 ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
วันที่ 6 มีนาคม 2563 โรงเรียนแหลมบัววิทยา นำโดยผู้อำนวยการภควรรณ ภัทรพงศ์กร และคณะครู รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสี่ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2563,14:00   อ่าน 278 ครั้ง