ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
12 ก.พ.63 โครงการพัฒนาความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษา
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 นำโดยนายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และคณะ ร่วมกับนางสาวภควรรณ ภัทรพงศ์กร ผู้อำนวยโรงเรียนแหลมบัววิทยา และคณะครู เยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการพัฒนาความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2563,16:05   อ่าน 124 ครั้ง