ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
5 ก.พ.63 ประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นของสภานักเรียน
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนแหลมบัววิทยา นำโดยคณะกรรมการนักเรียน ร่วมเป็นผู้นำร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นของสภานักเรียน ได้แก่ การส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก การส่งเสริมจิตอาสาเพื่อสร้างสังคมแห่งความสุข การส่งเสริมการรู้ทันก่อนแบ่งปันข่าวปลอม (Fake News) และการส่งเสริมแนวทางการป้องกันความรุนแรงจากการเหยียดหยาม (Bully)
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2563,23:17   อ่าน 362 ครั้ง