ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
14 ม.ค.63 กิจกรรมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้กับเยาวชน
วันที่ 14 มกราคม 2563 โรงเรียนแหลมบัววิทยา นำโดยผู้อำนวยการภควรรณ  ภัทรพงศ์กร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้กับเยาวชนในสถานศึกษา  โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2563,19:15   อ่าน 333 ครั้ง