ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนแหลมบัววิทยา นำโดยผู้อำนวยการภควรรณ ภัทรพงศ์กร และคณะครูร่วมกันจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจากนายทินกร เงินอ่อน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัวเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรและให้โอวาทแก่นักเรียน
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2562,22:14   อ่าน 140 ครั้ง