ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนแหลมบัววิทยา นำโดยผู้อำนวยการภควรรณ  ภัทรพงศ์กร และคณะครู นำนักเรียนทัศนศึกษา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จังหวัดปทุมธานี โดยภายในอาคารมีศูนย์การเรียนรู้หลากหลาย เช่น วิทยาศาสตร์พลังงาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2562,17:48   อ่าน 96 ครั้ง