ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ค่ายกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตและทักษะชีวิตสำหรับเยาวชน To Be Number One
วันที่ 24-27 มกราคม 2562 โรงเรียนแหลมบัววิทยา นำโดยผู้อำนวยการภควรรณ  ภัทรพงศ์กร และครูอุไรรัตน์ ชุมสะ นำนักเรียนเข้าร่วมค่ายกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตและทักษะชีวิตสำหรับเยาวชน To Be Number One จังหวัดนครปฐม ณ ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2562,21:55   อ่าน 112 ครั้ง