ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
คุณเดวิด และคณะ มอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียน
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นายเชิดพันธ์ สุคนธ์พงษ์เผ่า (คุณเดวิด) และคณะ จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนแหลมบัววิทยา โดยมอบอุปกรณ์การเรียน  และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงแหลมบัววิทยา 
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2561,22:10   อ่าน 306 ครั้ง